Polityka prywatności

Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych jest AILO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-653) przy ul. ul. Kordiana 31, NIP 6762430848, REGON 121376183, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368886 („Administrator”).
  2. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się ze Administratorem w każdym przypadku dotyczącym danych osobowych: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres biuro@ailo.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. w celach prowadzenie serwisu ailo.pl polegającego na zbieraniu informacji z formularza kontaktowe” w tym informacji takich jak (imię, nazwisko, nick w portalu społecznościowym lub forum internetowym), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w celach marketingowych i prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO .
  4. Zbierane dane pochodzą z formularza kontaktowego
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług na rzecz klientów serwisu ailo.pl albo do czasu złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
  6. Administrator może przekazywać dane osobowe innym administratorom, klientom usług serwisu ailo.pl, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz może angażować zewnętrznych dostawców usług (np. usługi hostingowe, usługi IT).
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. W przypadku, gdyby dane miały być przekazane poza EOG Administrator zapewni właściwy poziom ochrony tych danych.
  8. Przysługuje Państwu do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
Wróć do góry